Verkeersveiligheidsproject Fietsroute Hoogezand-Groningen

De provincie, de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond werken samen aan een project om de verkeersveiligheid voor fietsers op de route tussen Hoogezand en Groningen te verbeteren. Het project startte in april 2015 met een informatieavond voor aanwonenden en belanghebbenden.

Aanleiding voor het project zijn de vele ongelukken met (brom)fietsers op de route. Aanwonenden en weggebruikers voelen zich bovendien regelmatig onveilig op de fietspaden langs de Rijksweg (N860) en de Energieweg tussen Hoogezand en Groningen. Zo blijkt uit een enquête die in 2014 gehouden is. Dit komt onder andere door te hard rijdende (brom)fietsers, onoverzichtelijke kruisingen en slechte verlichting.

Aanpak (brom)fietsroute

In eerste instantie worden de kruisingen en inritten op de fietsroute aangepakt. Daarnaast houdt de politie verkeerscontroles. Deze zijn bedoeld om weggebruikers te wijzen op veilig verkeersgedrag. De politie let dan met name op verlichting van (brom)fietsers, snelheid en de plek waar ze rijden. Alle maatregelen worden ondersteund met voorlichting voor (brom)fietsers. Het project is te vinden op Facebook (opent in nieuw tabblad) en Twitter (opent in nieuw tabblad). 

Uniek project

Het is de eerste keer dat de provincie de veiligheid op een fietsroute op deze manier aanpakt. De gecombineerde aanpak gebeurde tot nu toe alleen op provinciale wegen voor autoverkeer, zoals op dit moment op de weg Veendam-Ter Apel (N366Veilig) en de weg Groningen-Winsum (N361Veilig).