Gemeente de marne

De gemeente De Marne streeft naar minder verkeersslachtoffers. Ze richt zich daarom op het zoveel mogelijk voorkomen van verkeersonveilige situaties. In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan staat vastgelegd hoe ze dat wil bereiken. De gemeente neemt hiervoor maatregelen op het gebied van infrastructuur (weginrichting), handhaving (politiecontroles) en permanente verkeerseducatie.

Contactgegevens

Mw. A.S. Pol en Dhr. H. Joustra
Telefoon: (0595) 57 55 00
E-mail: gemeente@demarne.nl 
Website: www.demarne.nl