Gemeente delfzijl

De gemeente Delfzijl is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op haar wegen. De gemeente zet een combinatie van verschillende middelen in om de verkeersveiligheid te bevorderen: infrastructurele maatregelen (bijvoorbeeld drempels en rotondes), handhaving (politiecontroles) en verkeerseducatie. Op basisscholen en in het voortgezet onderwijs vinden ieder jaar verschillende verkeerseducatieprojecten plaats. Dit zijn bijvoorbeeld het fietsverkeersexamen, verkeersmarkten en het programma Streetwise. Ook krijgen jongeren les over de gevolgen van drank- en drugsgebruik in het verkeer. Daarnaast zijn erin de gemeente voorlichtingsavonden voor rijbewijsbezitters waarop ze hun theoretische kennis van de verkeersregels kunnen opfrissen.

Contactgegevens

Johann Vogel
Telefoon: (0596) 63 93 52
E-mail: j.vogel@delfzijl.nl  
Website: www.delfzijl.nl