Gemeente eemsmond

De gemeente Eemsmond werkt ieder jaar aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dat doet ze op verschillende manieren. Zo werkt de gemeente bij planvorming rondom en herinrichting van de infrastructuur en de openbare ruimte volgens ‘Duurzaam veilig’. Volgens dit concept worden verkeersonveilige situaties zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast is er structureel aandacht voor verkeerseducatie in de gemeente. De gemeente vindt het belangrijk om educatie te herhalen. De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners, scholen en belangenorganisaties.

Initiatieven komen van inwoners, scholen en belangenorganisaties en worden ondersteund door de gemeente. Jaarlijks faciliteert de gemeente onder andere de verkeersveiligheidcampagnes van VVN en de verkeersmarkten die gehouden worden op de scholen voor basis- en voorgezet onderwijs. Daarnaast wordt er in Eemsmond jaarlijks ingezet op het verbeteren van de schoolomgevingen.

Contactgegevens

Robert Rus
Telefoon: (0595) 43 75 55
E-mail: r.rus@eemsmond.nl 
Website: www.eemsmond.nl