Gemeente Haren

Het belangrijkste doel van verkeerseducatie is de verkeersonveiligheid terug te brengen en daarmee een daling van het aantal slachtoffers gerelateerd aan verkeersongelukken te bewerkstelligen. De gemeente Haren werkt in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afdeling Haren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid door middel van verkeerseducatie. In de gemeente worden hiervoor verschillende activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijks terugkerende verkeersexamens en verkeersmarkten op scholen. Voor meer informatie over verkeerseducatie in Haren kunt u contact opnemen met de gemeente.

Contactgegevens

Gemeente Haren
T.a.v. A.R. Dijk
Postbus 21
9750 AA Haren
Telefoonnummer: 14 050
Mail: A.R.Dijk@Haren.nl of gemeente@haren.nl