Gemeente leek

De gemeente Leek zet zich als wegbeheerder de komende tijd nadrukkelijk in voor de zwakke verkeersdeelnemers: scholieren en ouderen. Dit speerpunt krijgt prioriteit in het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan. Hierin legt de gemeente haar beleid op het gebied van verkeer en vervoer vast. Alle maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid zullen op dit speerpunt gericht zijn, zowel aanpassingen in de weginrichting als voorlichting en educatie.

Contactgegevens

Theo Vlaming, Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Telefoon: (0594) 55 15 15
E-mail: info@leek.nl 
Website: www.leek.nl