Gemeente loppersum

De gemeente Loppersum zorgt voor een veilige en logische inrichting van de openbare wegen. Ze investeert daarom veel in de herinrichting van dorpen en buitenwegen, waar ze 30- en 60-km/u-gebieden aanlegt. Daarnaast houdt de gemeente geregeld snelheidsmetingen. De uitkomsten daarvan worden besproken in de gemeentelijke verkeerscommissie met daarin onder andere de politie. De gemeente bespreekt verkeersveiligheid ook in de overleggen met de verenigingen dorpsbelangen. Verder stimuleert de gemeente Loppersum activiteiten van de plaatselijke afdeling van VVN in het kader van voorlichting en het in beeld brengen van onveilige situaties.

Contactgegevens

Menno Smit, Beleidsmedewerker Beheer Openbare Ruimte/ Verkeer en Vervoer
Telefoon: (0596) 54 82 00
E-mail: M.Smit@loppersum.nl 
Website: www.loppersum.nl