Gemeente marum

Gemeente Marum ondersteunt jaarlijks verschillende verkeerseducatieactiviteiten in de gemeente. Zo steunt de gemeente verkeersouders die al dan niet in samenwerking met andere partijen (bijvoorbeeld basisscholen) projecten organiseren op het gebied van verkeerseducatie. Een voorbeeld van een dergelijk project is Streetwise dat als doel heeft kinderen op basisscholen verkeersvaardig te maken.

Contactgegevens

Burim Bajrami, Sector samenleving
Telefoon: (0594) 28 36 82
E-mail: b.bajrami@marum.nl 
Website: www.marum.nl