Gemeente ten boer

De gemeente Ten Boer doet veel aan verkeersveiligheid en heeft ook al veel gedaan. Zo geldt in bijna alle negen dorpen een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Uitzondering is Ten Post, maar er wordt hard gewerkt aan een plan om ook hier de snelheid te verlagen tot 30km/uur. De meeste pleinen zijn ingericht volgens de principes van Shared Space. Samen met de provincie wordt daarnaast gewerkt aan onder meer Fietsroute Plus, een fietsroute langs het Eemskanaal, het verbeteren van de N360, een nieuwe dorpsentree van Ten Boer en nog veel meer!

Er zijn vooralsnog geen trainingen of cursussen op het gebied van verkeersveiligheid. Het is de bedoeling hier op korte termijn samen met VVN (Veilig Verkeer Nederland)  invulling aan te geven. Houd de website in de gaten!

Contactgegevens

Jeroen Bekhof, Verkeerskundig ingenieur
Telefoon: (050) 367 8111
E-mail: gemeente@tenboer.nl
Website: www.tenboer.nl