Gemeente zuidhorn

Verkeersveiligheid vinden wij van levensbelang. Verkeerseducatie is hierbij een onmisbare schakel. Op de basisschool krijgen kinderen voor het eerst te maken met verkeerseducatie. Na de basisschool houdt dit niet op. Verkeerseducatie is een continu proces dat in alle levensfasen onder de aandacht moet blijven. In elke levensfase nemen mensen immers in meer of mindere mate deel  aan het verkeer. Als gemeente Zuidhorn willen wij graag via het VVB Groningen een bijdrage leveren aan permanente verkeerseducatie, zodat iedere verkeersdeelnemer zijn of haar verantwoordelijkheid neemt in het verkeer.

Contactgegevens

Kor de Boer
Postbus 3
9800 AA Zuidhorn
Telefoon: (0594) 508 887
E-mail: kdeboer@zuidhorn.nl 
Website: www.zuidhorn.nl