​verantwoord ​medicijngebruik in het verkeer

Eén op de zes Nederlanders gebruikt medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Ondanks de risico’s nemen gebruikers van deze medicijnen vaak wel deel aan het verkeer en dat is gevaarlijk.

Artsen en apothekers hebben als taak patiënten hierover goed te informeren en daar waar mogelijk rijveilige alternatieven aan te bieden.  Verkeerswijzer Groningen en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) starten hiervoor een voorlichtingscampagne.

De website www.rijveiligmetmedicijnen.nl informeert mensen over verantwoord medicijngebruik in het verkeer. Daarnaast kan iedere websitebezoeker checken of zijn of haar eigen medicijngebruik rijgevaarlijk is. Het IVM ondersteunt ook zorgverleners bij het geven van voorlichting aan de hand van een patiëntenfolder, trainingen en gastlessen. In onze provincie organiseert Verkeerswijzer Groningen samen met het IVM kosteloos trainingen. Tijdens de trainingen leren apothekers, huisartsen en hun assistenten hoe zij patiënten optimaal kunnen voorlichten over medicijnen en de invloed daarvan in het verkeer.  Voor de patiënt is er een speciale folder beschikbaar (zie 'beschikbare bijlagen').

Kijk voor meer informatie ook op www.medicijngebruik.nl.