Moddercampagne

Het is oogsttijd. Na de aardappelen gaan in onze provincie ook de suikerbieten en de mais van het land. Er is dus wat meer landbouwverkeer van en naar het land. Daardoor ligt er meer modder op de weg dan anders. Het verkeer moet dan ook rekening houden met gladheid.

Niet alleen weggebruikers moeten alert zijn, ook degene die de oogst binnenhaalt. Die is verplicht om tijdens de oogst borden langs de weg te plaatsen om weggebruikers te waarschuwen. En als het werk klaar is moet de vervuiler de weg weer schoonmaken en de borden (laten verwijderen). 

De overheden in Groningen attenderen bestuurders van landbouwvoertuigen op hun verantwoordelijkheid door middel van een folder (zie bijlage rechts op deze pagina). De folder wijst hen onder andere op het schoonhouden van de wegen in de oogsttijd.

“De campagne werd mogelijk door medewerking van Cumela Nederland, loonbedrijf Bruggers en loonbedrijf Mechielsen.”