10 scholen opnieuw beoordeeld als ‘verkeersveilige school’


In de provincie Groningen zijn in 2016 10 scholen herijkt voor het Verkeersveiligheidslabel. Dat betekent dat deze scholen opnieuw zijn beoordeeld en nog steeds aan de normen voor een ‘verkeersveilige school’ voldoen. De scholen kregen als beloning onder andere een kist met lesmaterialen.

Het Gronings Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk dat wordt toegekend aan scholen die zich sterk maken voor verkeersveiligheid in en om de school. Scholen die het label eenmaal in bezit hebben, krijgen elke drie jaar een bezoek van Verkeerswijzer Groningen. Bij dat bezoek wordt beoordeeld of de school nog steeds voldoet aan de eisen van het keurmerk. In 2016 zijn 10 scholen weer opnieuw beoordeeld als verkeersveilige school.

Beloning
Meedoen aan het labeltraject biedt tal van voordelen, zoals voorrang bij verkeerseducatie-activiteiten, subsidies voor het aanschaffen van lesmethoden en ondersteuning van een regiocoördinator van Verkeerswijzer Groningen. Indien een school wordt herijkt en nog steeds aan de normen voldoet, wordt de school beloond met een certificaat, een labelschild en een leskist verkeer. Het labelschild kan de school op de buitenmuur plakken, zodat iedereen kan zien dat de school het Verkeersveiligheidslabel bezit. In de houten leskist zitten verkeersborden, pictogrammen en kaarten met de betekenis van de borden.

10 scholen
De scholen die in 2016 opnieuw zijn beoordeel als verkeersveilige school zijn: OBS De Vlonder in Wedde, OBS De Badde in Musselkanaal, GBS Piet Prinsschool in Stadskanaal en OBS De Sleutel in Wildevank. Ook in Ter Apel zijn twee scholen herijkt, namelijk OBS De Vlinder en RK H. Gerardusschool. Tot slot zijn in de stad Groningen vier scholen herijkt, namelijk St. Michaëlschool, OBS Oosterhoogebrug en de locaties Warmoesstraat en Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat van de Borgmanschool.