21 september moet eerste dag zonder verkeersdoden worden

21 september 2016 moet de eerste dag zonder verkeersdoden ooit worden in Europa. Het European Traffic Police Network (TISPOL), waarbij dertig landen zijn aangesloten, heeft daarvoor het project EDWARD opgezet. EDWARD staat voor European Day Without A Road Death; Europese dag zonder verkeersdoden. Als iedereen zich aan de regels houdt en netjes rijdt, komt zo’n dag in ieder geval dichterbij.  

De organisatie vraagt aan elke Europese organisatie en aan elke Europese burger om op de TISPOL-website de belofte te ondertekenen om van 21 september de eerste Europese dag zonder verkeersdoden te maken.

Toename aantal slachtoffers

Lange tijd ging het de goede kant op met de verkeersveiligheid: het aantal verkeersslachtoffers nam jaarlijks verder af en het leek alsof de Europese doelstelling binnen handbereik was: 50% minder verkeersdoden in 2020 dan in 2010. De laatste twee jaren is er echter in de meeste landen geen sprake meer van een daling, maar van een stijging van het aantal verkeersdoden en –gewonden. Dat geldt ook voor Nederland.

Bij de meeste slachtoffers gaat het om autobestuurders en inzittenden, maar ook andere weggebruikers zoals fietsers en voetgangers hebben een belangrijk aandeel. Met het EDWARD-project en het ondertekenen van de belofte wil TISPOL bereiken dat álle weggebruikers stilstaan bij de risico’s die ze lopen in het verkeer, de risico’s die ze vormen voor anderen en wat ze kunnen doen om de risico’s te verminderen.

Meedoen?

Wie zelf de belofte wil doen om mee te werken aan een veiliger verkeer, kan dat doen op: https://www.tispol.org/edward/pledge