2.480 Nederlandse jongeren tekenen voor wereldwijde verkeersveiligheid

Wereldwijd komen er per dag 500 jongeren om in het verkeer. De internationale verkeersveiligheidscampagne Save Kids Lives vroeg daarom afgelopen maand aandacht voor meer verkeersveiligheid bij jongeren. Veilig Verkeer Nederland (VVN) en TeamAlert steunden in Nederland de campagne. Ze deden dat via social media, een petitie en door er aandacht aan te besteden tijdens hun projecten op scholen.

Jongeren vormen in Nederland ook een belangrijke risicogroep in het verkeer. Het verkeer is voor deze doelgroep de belangrijkste niet-natuurlijke doodsoorzaak. Hoewel 12- tot en met 24-jarigen slechts 8 procent van de totale Nederlandse bevolking vormen, maken zij 18 procent uit van het totaal aantal verkeersdoden en maar liefst 34 procent van het totaal aantal verkeersgewonden.

Petitie

Voor de campagne werden wereldwijd jongeren opgeroepen om de speciale verkeersveiligheidspetitie online te ondertekenen. In Nederland deden maar liefst 2.480 jongeren dat en in totaal zijn er ruim 163.000 handtekeningen opgehaald. De jongeren lieten zo weten dat verkeersveiligheid voor hun heel belangrijk is. De handtekeningen werden vorige week aangeboden tijdens de United Nations Global Road Safety Week aan politici over de hele wereld.

Kijk voor meer informatie over de campagne op www.savekidslives2015.org (opent in nieuw venster).