75.000 deelnemers aan verkeerseducatie verkeerswijzer groningen in 2017

In 2017 namen 75.000 mensen van jong tot oud uit de provincie Groningen deel aan onze verkeerseducatie activiteiten op scholen, festivals en op straat.

In 2017 nam 86% van de basisscholen deel en 54% van de VO-MBO vestigingen. Hierbij bereikten wij 40.000 leerlingen.

Tijdens voorlichting, activiteiten op festivals en op straat bereikten wij 35.000 mensen. 

In onze Infographic (zie download hiernaast)  kunt u zien welke  activiteiten wij in 2017 hebben uitgevoerd en hoeveel mensen wij daarbij bereikt hebben.