Aandacht voor recreatieve routes bij wegenprojecten

De provincie en gemeenten in Groningen gaan bij het plannen van wegenbouwprojecten meer rekening houden met de aanwezigheid van recreatieve routes. Op 21 september 2015 heeft de provincie daarvoor samen met de 23 Groninger gemeenten, stichting Het Groninger Landschap en Routebureau Groningen een overeenkomst ondertekend. Dat gebeurde op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Groningen is de eerste provincie waar zo’n overeenkomst is getekend. Het is de bedoeling dat de andere provincies in de loop van dit jaar volgen. 

Nederland heeft een goed netwerk van wandel-, fiets-, en vaarroutes. In de afgelopen jaren is hier veel geld in geïnvesteerd. Maar bij de aanleg en het onderhoud aan wegen en de bouw van bruggen werd niet altijd rekening gehouden met de recreatieve routes. Daardoor zijn er soms routes doorsneden. Dat gaat nu veranderen. Met de getekende overeenkomst spreken de provincie, de gemeenten, het Routebureau Groningen en stichting Het Groninger Landschap af dat ze in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gaan om goede oplossingen te vinden. Landelijk is een speciale digitale kaart ontwikkeld waarop de recreatieve routes zijn ingetekend. Beleidsmakers kunnen deze kaart gebruiken bij het ontwikkelen van hun plannen.