Aantal jonge verkeersslachtoffers gestegen met een kwart

In 2019 kwamen in Nederland 661 mensen om door een ongeluk in het verkeer. Dat is iets minder dan in 2018. Het aandeel daarvan in jongeren tussen de 20 en 30 jaar, is daarentegen juist gestegen: in 2019 kwamen er 25% meer slachtoffers om dan in 2018. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De meeste verkeersslachtoffers in 2019 kwamen om door een ongeluk waarbij ze in de auto zaten: ongeveer een derde van het totale aantal. Ook bijna een derde van de ongelukken gebeurde op de fiets. De overige ongelukken gebeurden onder motorrijders, voetgangers, bestuurders van een scootmobiel en brom- en snorfietsers. Opvallend is dat van de fietsongelukken een groot deel op de e-bike gebeurde, dat aantal is gestegen ten opzichte van 2018.

Verschil jongeren en ouderen

Hoewel het aantal ongelukken onder jongeren met een kwart steeg, was net als in 2018 ongeveer de helft van de verkeersslachtoffers 60 jaar of ouder. Jongeren bleken vooral om te komen bij ongelukken met personenauto’s, motoren en bromfietsen. Ouderen kwamen juist vaker om door een ongeluk met de fiets. Het positieve nieuws voor ons is dat Groningen, samen met Zeeland en Flevoland, één van de provincies met de minste verkeersdoden is gebleven.

 

Foto via Unsplash