Anderhalve meter afstand is belangrijk voor verkeersdeelnemers

Zeven van de tien verkeersdeelnemers vindt het belangrijk om anderhalve meter afstand te houden als zij buiten zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting TeamAlert, de Fietsersbond, ANWB en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij vroegen 1.000 verkeersdeelnemers naar hun mening over afstand houden in het verkeer. Deelnemers geven aan dat ze denken dat maatregelen zoals extra ruimte en meer groen bij het verkeerslicht fietsers en voetgangers kunnen helpen om meer afstand te houden. Hoewel fietsers en voetgangers positief zijn over het nemen van maatregelen, vrezen ze dat veel anderen de maatregelen zullen negeren.

Afstand houden in het verkeer

Uit het onderzoek blijkt verder dat fietsers het vooral lastig vinden om afstand te houden als zij iemand passeren (55%) of als zij wachten bij een verkeerslicht (50%). Daarnaast geeft 24% van de respondenten aan moeite te hebben met afstand houden bij het parkeren van hun fiets. Ook voor voetgangers is afstand houden niet altijd eenvoudig. Zij ervaren de problemen met name tijdens het wachten bij een voetgangersoversteekplaats (41%) en tijdens het passeren van andere voetgangers (34%).

Rechts lopen en eenrichtingsverkeer voor fietsers

Ook maatregelen als het stimuleren van rechts lopen en het instellen van eenrichtingsverkeer voor fietsers, spreken de meeste mensen wel aan. Maar ondanks dat de respondenten zelf bereid zijn zich hieraan te houden, verwacht men dat de meeste anderen dit niet zullen doen. Ook het weren van autoverkeer op drukken momenten in de binnenstad is voor 6 van de 10 respondenten een goede mogelijkheid. Datzelfde geldt voor het weren van auto’s tijdens het brengen en halen rond scholen.
Lees het hele onderzoek hier.