bewoners paddepoel slaan handen ineen voor verkeersveiligere buurt

Bewoners van de Groningse wijk Paddepoel hebben een verkeerscirculatieplan opgesteld om een einde te maken aan de gevaarlijke oversteek van de Kometenstraat naar de Zonnelaan. Het plan vloeit voort uit een project waarin bewoners door middel van co-creatie de handen ineen slaan met diverse organisaties en de gemeente om samen de wijk te verbeteren.  Het verkeerseducatieplan ligt op dit moment bij de gemeenteraad ter goedkeuring.

Op het kruispunt Zonnelaan-Kometenstraat zorgen fietsende studenten en de bussen richting het Zerniketerrein voor gevaarlijke situaties. Het is soms voor overige weggebruikers onmogelijk om op een veilige manier vanuit de Kometenstraat de Zonnelaan op te rijden. Om die reden stellen de bewoners in het verkeerscirculatieplan voor om in een aantal straten in Paddepoel eenrichtingsverkeer in te voeren.

Eenrichtingsverkeer in de Kometenstraat

Als de Kometenstraat een eenrichtingsstraat wordt, is het niet meer mogelijk om vanaf die straat de Zonnelaan op te rijden. Automobilisten kunnen dan alleen nog de Zonnelaan op rijden vanaf de Saturnusstraat. Dit kruispunt is overzichtelijker en daardoor veiliger.