bijeenkomst veilig door de marne

Op donderdag 18 juni 2015 om 19.30 uur is in Hotel Het Klooster in Kloosterburen de derde bijeenkomst van het project Veilig door De Marne. Het (proef)project Veilig door De Marne startte in maart 2015. De gemeente roept bewoners op om zelf een aanpak te bedenken om de verkeersveiligheid in hun dorp, buurt of straat te verbeteren. Tijdens de bijeenkomst doen ze dat door samen in groepjes aan het werk te gaan met onveilige situaties.

Verkeersonveilige situaties in de dorpen zijn al jaren onderwerp van gesprek. Het gaat dan bijvoorbeeld om de snelheid van het verkeer op doorgaande wegen en de vele vrachtwagens en landbouwvoertuigen die door het dorp rijden. Dat bleek ook uit de reacties van de aanwezigen tijdens de eerste bijeenkomst op 23 april.  

Nieuwe manier van samenwerken

Met het project hoopt de gemeente een goede oplossing te vinden voor verkeersproblemen en verkeersveiligheid in alle dorpen op de agenda te krijgen. Daarnaast probeert de gemeente met dit project op een andere manier met de inwoners samen te werken.

Informatie over het programma van de bijeenkomst op donderdag 18 juni staat binnenkort op www.facebook.com/veiligdoordemarne (opent in nieuw venster) en vindt u in de advertentie hiernaast. Op de Facebookpagina vindt u ook andere informatie over het project. Wilt u graag deelnemen aan de bijeenkomst op 18 juni? Dat kan door u aan te melden bij Gemeente De Marne.