binnenstad groningen voor voetgangers en fietsers

Voetgangers en fietsers krijgen de komende jaren meer ruimte in de binnenstad van Groningen. Bussen gaan dan niet meer over de Grote Markt, maar over de Diepenring. Dat schrijft het college van B&W in de conceptvisie ‘Bestemming Binnenstad’ (zie rechts in de bijlage). Doel van het plan is om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken: een plek van beleving en ontmoeting.

Om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken wil het college herkenbare en mooie routes vanaf het hoofdstation, de Westerhaven en de parkeergarages aan het Boterdiep en Damsterdiep naar het stadscentrum. Fietsers en voetgangers krijgen hier volop de ruimte. Daarvoor moet er wel met verkeersstromen geschoven worden. Bijvoorbeeld het verdwijnen van bussen op de Grote Markt en in de A-straat en Brugstraat. Uit onderzoek is gebleken dat dit niet leidt tot extra reistijd voor OV-reizigers. Wel zoekt het college nog naar passende oplossingen voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn om in het stadscentrum te komen.

Inspraak

Tijdens het opstellen van de conceptvisie voor de binnenstad is gesproken met veel gebruikers en belanghebbenden. De gemeenteraad bespreekt de conceptvisie eind juni. De inspraakperiode is na de zomervakantie, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn of haar mening te geven. Naar verwachting zal de gemeenteraad de definitieve binnenstadvisie eind dit jaar vaststellen.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Groningen (opent in nieuw venster).