Bob, dat zeg je hardop! Al 15 jaar!

Na bijna 15 jaar is ‘Bob’ een begrip geworden in de Nederlandse samenleving. Daarnaast is het aantal overtreders meer dan gehalveerd. Een prachtig resultaat! Om deze daling vast te houden, blijft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu campagne voeren. De campagnes zijn bedoeld om mensen erop te attenderen dat het niet verstandig is om met alcohol op achter het stuur te kruipen.

Om 15 jaar Bob te vieren, organiseert Veilig Verkeer Nederland een winactie op www.facebook.com/bedanktbob. Bob-fans kunnen daar laten zien hoe het gesteld is met hun ‘Bob-kennis’ en maken kans op mooie prijzen!

Halvering aantal alcoholovertreders

In 2001 werd de Bob-campagne in Nederland in het leven geroepen. De campagne startte destijds met de slogan “Bob jij of Bob ik?” Sinds de introductie van de campagne is Bob een begrip geworden in onze samenleving. Veel weggebruikers weten dat een echte Bob geen alcohol drinkt als hij of zij nog moet rijden. Dat blijkt ook uit cijfers van de Bob-campagnes van de afgelopen jaren. Waar in 2002 nog 4% van de gecontroleerde automobilisten een te hoog promillage alcohol in hun bloed bleek te hebben, was dit percentage in 2015 gezakt tot 1,7% (SWOV factsheet Rijden onder invloed van Alcohol, september 2016).

Maatregelen

Het ministerie en zijn partners blijven zich inzetten om alcoholgebruik in het verkeer tegen te gaan. Naast campagnes zijn ook handhaving en educatie belangrijk. Drankrijders worden streng aangepakt. Wie binnen vijf jaar tijd twee keer wordt veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol moet zijn rijbewijs inleveren. Volgens Europese regelgeving is het bovendien verboden om aan alcoholverslaafden een rijbewijs te verstrekken.