Buitenlandse studenten op de fiets vaker brokkenpiloten

Buitenlandse studenten krijgen vaker een ongeluk op de fiets dan Nederlandse studenten, ook al hebben ze al wat fietservaring. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het lijkt erop dat het probleem niet bij het beheersen van het fietsen ligt, maar bij het overtreden van de verkeersregels.

Aan het onderzoek deden 37 beginnende studenten mee, waarvan 21 niet-Nederlands. Deze studenten waren tussen de 3 en 6 maanden in Nederland. Het grootste deel daarvan kwam uit Duitsland. Deze groep fietsers bleek het fietsen op zich prima te beheersen. Ze reden net zo snel als hun Nederlandse studiegenoten en hielden dezelfde positie op het fietspad aan.

Verkeersregels

Het verschil zat hem dan ook in het overtreden van de verkeersregels, wat de niet-Nederlandse studenten vaker deden dan de Nederlandse studenten. Ze negeerden vaker rode verkeerslichten en reden tegen het verkeer in, zelfs op rotondes. Dit deden ze wetende dat ze werden geobserveerd door onderzoekers. Hoewel uit eerder onderzoek bekend is dat ongeveer 25% van de Nederlanders het rode licht negeert, hielden de Nederlandse studenten zich tijdens het onderzoek juist goed aan de regels.

Verkeersbrochure nieuwkomers in Nederland

Als uit verder onderzoek blijkt dat het gedrag van de nieuwkomers is te wijten aan een gebrek aan kennis, zou het helpen om ervoor te zorgen dat ze duidelijke informatie krijgen bij aankomst. Hierbij kan de kort geleden opgefriste versie van de Verkeersbrochure nieuwkomers in Nederland goed van pas komen.