buurtbewoners leek realiseren samen een veiligere buurt

Al langere tijd klaagden aanwonenden van de Oldenoert in Leek over de snelheid van automobilisten in hun straat. Officieel mag er maximaal 30 kilometer per uur gereden worden, maar veel automobilisten houden zich hier niet aan. Dit levert gevaarlijke situaties op. De buurtbewoners besloten hier iets aan te doen.

Veel buurtbewoners voelden zich verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in hun eigen straat. Om die te verbeteren, richtten zij de werkgroep ‘Olden30rt Veilig’ op. De werkgroep heeft sindsdien verschillende activiteiten ondernomen. Zo voerden de inwoners in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een onderzoek uit om de problemen en oplossingen rondom verkeersonveiligheid in de straat goed in beeld te brengen. Daarnaast organiseerden bewoners een stickeractie, door de afvalcontainers te voorzien van 30 km/uur. In de straat spreekt men elkaar ook aan op onveilig verkeersgedrag.

Samenwerking gemeente

Gemeente Leek steunt werkgroep Olden30rt Veilig met verschillende verkeersmaatregelen die de snelheid van weggebruikers moet verlagen. Zo worden er bijvoorbeeld zes paaltjes op een betonnen voet geplaatst die een ‘slinger’ vormen op de Oldenoert. Dit moet automobilisten dwingen hun snelheid te minderen. Naast deze paaltjes worden smiley’s ingezet om weggebruikers te attenderen op de maximumsnelheid van 30 km/uur. Op 17 april om tien uur gaf wethouder Rien Honnef het startsein van de te nemen verkeersmaatregelen: samen met de werkgroepleden verfde hij 30 km op het wegdek.