De Fietsschool voor beginnende fietsers

Nieuwe Nederlanders, zowel asielzoekers als expats en andere migranten, zijn vaak niet met fietsen grootgebracht. Fietsen is goed voor de inburgering en vergroot de zelfstandigheid.

Fietsen voor nieuwe Nederlanders

Er is behoefte aan fietslessen onder nieuwe Nederlanders, met name onder vrouwen. Fietsen vergroot hun actieradius en daarmee hun onafhankelijkheid en hun mogelijkheden. Het Landelijk Steunpunt Fiets, specialist op dit gebied, verzorgt dit deel van de opleiding tot fietsdocent van de Fietsschool. Ook asielzoekerscentra en scholen voor nieuwkomers kunnen een beroep doen op de Fietsschool. Daarnaast verzorgen de fietsersbond cursussen voor bijvoorbeeld medewerksters van thuiszorginstellingen en aan buitenlandse medewerkers van grote bedrijven. Allemaal maatwerk.

Voor een individuele fietsles kunnen nieuwe Nederlanders op de website van de fietsersbond via ‘zoek een Fietsdocent‘ terecht. Ook kunnen school, instelling of bedrijf besluiten een fietsdocent in te huren voor het geven van een (serie) fietslessen. Voor een welzijnsinstelling kan het zijn dat veel allochtone volwassenen vragen naar de mogelijkheid te leren fietsen. Een bedrijf kan fietslessen willen aanbieden aan haar expat-werknemers.

Voor groepslessen kunt u contact op te nemen met de Fietsschool ([email protected]). Het Fietsschoolteam zal op basis van uw vraag een inhoudelijk en financieel voorstel doen en, indien u daarmee akkoord gaat, een fietsdocent zoeken en er zorg voor dragen dat de les(sen) worden gegeven.

Lesmethode 'Ik wil fietsen'

Speciaal voor beginnende fietsers heeft de Fietsschool de lesmethode ‘Ik wil fietsen’ ontwikkeld. Deze is nu beschikbaar in het Nederlands, Engels en Arabisch. Klik hier.

Brochure ‘Verkeer in Nederland. Veilig lopen en fietsen’

Verkeerswijzer Groningen heeft ook een brochure laten ontwikkelen voor nieuwkomers in Nederland, met daarin de belangrijkste Nederlandse verkeersregels voor voetgangers en fietsers. Hierin staan de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers in ons land. De regels worden voornamelijk aan de hand van illustraties uitgelegd, zodat mensen van verschillende achtergronden de uitleg kunnen ‘lezen’. Daarnaast is de begeleidende tekst in vijf talen opgenomen: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya (de taal die in Eritrea wordt gesproken). De brochure is beschikbaar via deze link.