De scholen zijn weer begonnen

Verkeerswijzer Groningen plaatst 386 borden en 16 digitale displays langs de wegen in de provincie Groningen.

Na 6 weken zomervakantie gaan veel kinderen weer of voor het eerst alleen naar school. Op de weg komen ze andere verkeersdeelnemers tegen, onder andere automobilisten. Het is voor iedereen weer even wennen dat schoolkinderen uit alle hoeken en gaten op kunnen duiken. Direct na de zomervakantie is het risico op een ernstig ongeluk bij kinderen van 12 jaar namelijk bijna twee keer zo groot als in de rest van het jaar (bron: VeiligVerkeerNederland).

Al vanaf  23 september zorgt Verkeerswijzer Groningen ervoor dat op verschillende plekken in de provincie de boodschap ‘de scholen zijn weer begonnen’ te zien is. Doel is om automobilisten en andere weggebruikers aan te sporen om rekening te houden met fietsende schoolkinderen. Er worden 386 losse driehoeksborden en 2-signs borden (format A0) langs de weg tussen 26 augustus en 6 september 2019 in alle gemeenten geplaatst. Op de eerste dag naar de zomervakantie (26 augustus 2019) vragen we extra aandacht voor de schoolkinderen middels digitale displays langs de wegen.

Daarnaast hebben veel scholen in de provincie via Verkeerswijzer Groningen een actiepakket aangevraagd en ontvangen. Middels het actiepakket hebben ook scholen de mogelijkheid om op hun schoolplein hier aandacht aan te besteden.