Een veilige schoolomgeving in de anderhalvemetersamenleving

Normaliter is het op het schoolplein bij het brengen en halen vaak een gezellige chaos: ouders kletsen even bij met elkaar en brengen hun kinderen tot in de klas. In de anderhalvemetersamenleving is dit helaas niet meer zo vanzelfsprekend. Op maandag 11 mei gaan de basisscholen weer open. Het is belangrijk dat er dan maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat ouders hun kinderen met een veilige afstand naar school kunnen brengen.

Aan deze ‘nieuwe’ veilige schoolomgeving kan iedereen bijdragen. Voor ouders geldt dat zij zoveel mogelijk met de fiets, of wandelend komen. Zo neem je zo min mogelijk ruimte in en ben je het meeste flexibel. Ben je als ouder toch genoodzaakt om met de auto te komen? Parkeer dan de auto een eindje verderop en laat je kind het laatste stukje (zelf) lopen. Ook kun je overwegen om je kind zelf naar school te laten fietsen of lopen.

Maatregelen school

Ook scholen kunnen zorgen voor een veilige situatie bij het brengen en halen. Bijvoorbeeld door een ‘kiss & bike-zone’ in te richten, waar ouders even kunnen stoppen met de fiets om hun kind af te zetten. Ook het invoeren van verschillende aanvangstijden is een mogelijkheid, bijvoorbeeld door elke groep 10 minuten later binnen te laten komen of een onderscheid te maken tussen de onderbouw en de bovenbouw. Het inrichten van een eenrichtingsstructuur is interessant om de doorstroom te bevorderen.

Schoolstraat

Een iets meer ingrijpende optie is een Schoolstraat: daarbij wordt de straat van de school aan het begin en aan het einde van de schooldag een half uurtje afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hiermee wordt de verkeerschaos aanzienlijk verminderd. Indien nodig kan de gemeente ervoor zorgen dat er wegen worden afgesloten en/of aangepast.

Door als school een slimme mix van kleine maatregelen in te zetten levert iedereen een bijdrage aan de veiligheid van zowel de ouders als de kinderen op school.