Eerste zelfrijdende voertuig mét passagiers in Appelscha

Vanaf eind augustus is het mogelijk om in Appelscha een gratis ritje te maken in een zelfrijdend voertuig! Vanaf dan rijden er in het dorp van het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer naar de Wester Es twee zelfrijdende voertuigen. Een zelfrijdend voertuig is een volledig automatisch voertuig zonder stuur en pedalen dat rijdt op elektriciteit. Het voertuig rijdt ongeveer vijftien kilometer per uur. De gemeente Ooststellingwerf is de eerste gemeente waar een zelfrijdend voertuig mét passagiers de openbare weg op mag. Het gaat om een pilot van drie maanden. 

De gemeente is initiatiefnemer van de pilot en ziet deze nieuwe vorm van vervoer als oplossing voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van krimpregio’s. Het is een nieuwe, slimme, veilige en schone vorm van openbaar vervoer dat zorgt voor een innovatieve verbinding tussen inwoners en voorzieningen. Bovendien vergroot het de sociale mobiliteit en draagt het bij aan de verbetering van de leefbaarheid op het platteland. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe delen deze visie, zien dezelfde kansen en willen Noord-Nederland de komende jaren op de kaart zetten als dé pilotregio voor zelfrijdend vervoer.

Veiligheid

De Rijkdienst Wegverkeer gaf de gemeente Ooststellingwerf half juni toestemming voor de pilot. Op het moment dat de shuttles arriveren in augustus, vinden de laatste keuringen plaats. De shuttles communiceren als het ware zelf met de omgeving, omdat niemand het voertuig bestuurt. Daarom worden er deze zomer infrastructurele maatregelen genomen op de 2,5 kilometerlange route in Appelscha. Daarnaast is er tijdens een ritje altijd een steward aanwezig die in geval van nood het voertuig stil kan zetten. De shuttle rijdt alleen overdag en bij goed weer. Er is in totaal plek voor tien personen.