Ergernissen achter het stuur

Bumperkleven en telefoongebruik achter het stuur: uit onderzoek van Allianz Direct blijkt dat dit de grootste ergernissen zijn van weggebruikers. In de top van de lijst vinden we verder linksrijders, automobilisten die afval uit het raam gooien en langzame rijders.

Dit blijkt uit het enquêteonderzoek dat onder 1011 deelnemers is gedaan. De top 8 ziet er als volgt uit:
1. Bumperklevers (55%)
2. Smartphonegebruikers (54%)
3. Linksrijders (30%)
4. Automobilisten die afval uit het raam gooien (27%)
5. Langzame rijders (25%)
6. Snelheidsduivels (23%)
7. Automobilisten die rechts inhalen (21%)
8. Files (21%)
Opvallend is dat het gebruik van smartphones steeds vaker wordt genoemd als ergernis. In 2015 benoemde namelijk 13 procent van de onderzoeksgroep dit als ergernis, nu is dat 54 procent.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Daarnaast valt op dat smartphonegebruik een grotere bron van frustratie is bij vrouwen (59%) dan bij mannen (50%). Ook snelheidsduivels worden vaker als ergerlijk ervaren door vrouwen (28%) dan door mannen (19%). Mannen ergeren zich daarentegen vaker aan linksrijders (39%) dan vrouwen (21%).

Verschillen per leeftijdsgroep

65-plussers ergeren zich vaker aan asociaal rijgedrag, zoals bumperkleven (62%), rechts inhalen (35%) en snelheidsduivels (34%).  Nederlanders tot dertig jaar ergeren zich aan situaties die leiden tot tijdsverlies, zoals langzame rijders (39%), linksrijders (32%), files (27%) en omleidingen (13%).

Bron: https://www.allianzdirect.nl/pers/grootste-auto-ergenissen-2019/