Frisse ideeën voor veilig fietsen in Groningen

Technasiumleerlingen pitchen hun aanpak voor de Technasium Verkeersveiligheid Award

De leerlingen van het Ubbo Emmius (Stadskanaal) en H.N. Werkman Stadslyceum (Groningen)   kwamen als winnaars uit de bus van de Groningse provinciale finale van de Technasium Verkeersveiligheid Award (de TVA) Noord-Nederland. Beide teams zijn door naar de finale.

De leerlingen van team 'Grijs' van het Ubbo Emmius (Stadskanaal) bedachten een aanpak om slachtoffers onder ouderen in het verkeer te voorkomen en team 'AB Vroom' van het H.N. Werkman Stadslyceum presenteerden een perfecte oplossing voor het snelheidsverschil op fietspaden. Zij gaven met hun ontwerpen antwoord op de vraag hoe kun je de verkeersveiligheid verbeteren op basis van dataonderzoek en de omstandigheden. De jury oordeelde dat beide winnaars dicht bij de opdracht zijn gebleven en goed onderzoek hebben verricht om hun ideeën vorm te geven en te onderbouwen.

Opdracht

Aan deze Groningse voorronde deden in totaal vijf teams van drie Technasia mee, een team van Rsg de Borgen (Leek), twee teams van Ubbo Emmius (Stadskanaal) en twee teams van het H.N. Werkman Stadslyceum (Groningen). De leerlingen konden zelf een thema kiezen dat ze belangrijk vonden en waarnaar in hun ogen extra onderzoek gedaan moet worden. Aan de hand van een onderzoeksplan hebben ze data verzameld, gedocumenteerd en gevisualiseerd. Hun advies over het verbeteren van de verkeersveiligheid presenteerden ze aan de provincie (Verkeerswijzer Groningen). Die kijkt hoe zij de voorstellen van de leerlingen kan gebruiken in haar beleid.

Noordelijke finale

Ook de provincies Drenthe en Fryslân hebben ieder hun eigen finale. De beste teams uit de provinciale finales strijden op 18 april bij de Antea Group in Heerenveen om de uiteindelijke winst van de Technasium Verkeersveiligheid Award Noord-Nederland. De winnaars krijgen een fiets, beschikbaar gesteld door Gazelle. Deze wedstrijd is georganiseerd door Verkeerswijzer Groningen in samenwerking met Veilig Bereikbaar Drenthe, het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), Veilig Verkeer Nederland en de Antea Group.