Groningen wil 30 kilometer per uur in bebouwde kom

De gemeente Groningen wil binnen de bebouwde kom in alle wijken en dorpen, een maximum snelheid van 30 kilometer per uur invoeren. Dat concludeert Dagblad van het Noorden op basis van de mobiliteitsvisie die volgend jaar uitkomt.

Verkeerswethouder Philip Broeksma (GroenLinks) zegt dat auto's niet meer het uitgangspunt voor het mobiliteitsbeleid en het inrichten van de openbare ruimte zullen zijn.

Een belangrijke maatregel is het terugschroeven van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom, hoewel deze op sommige plekken 50 km/u zal blijven. Op de ring mogen auto's 70 blijven rijden, en op sommige plekken 80.

Routes afgesloten

Daarnaast worden verschillende doorgaande routes tussen stadwijken afgesloten voor autoverkeer, waardoor automobilisten moeten omrijden via de ringweg. Ook verdwijnt een deel van de parkeerplaatsen op straat. 

Rij- of parkeerstroken worden omgetoverd tot fiets- en groenstroken en bredere trottoirs. Goed voor de leefkwaliteit, volgens de wethouder, omdat Groningen aantrekkelijker zou worden als inwoners minder vaak de auto pakken.

De gemeente wil de bereikbaarheid zonder hoge investeringen op peil houden, met meer OV-reizigers, fietsers en wandelaars. De gemeente verwacht volgens Broeksma door de groei van het aantal inwoners en duizenden extra banen een forse toename van de mobiliteit.

Meer wandelen en fietsen

Omdat de ruimte nu al beperkt is, zal Groningen met meer auto's niet goed bereikbaar blijven. Het betere leefklimaat moet ervoor zorgen dat mensen vaker gaan fietsen en wandelen. Ze zullen bovendien vaker voorrang krijgen.

Maar, zegt Broeksma, auto's blijven heus welkom op veel plekken. Vooral voor wie niet anders kan, verduidelijkt hij. Bedrijven hoeven zich ook geen zorgen te maken volgens de wethouder. Hij verwacht dat de P+R plaatsen nog populairder zullen worden bij forensen.

Foto: Dagblad van het Noorden