Groningers ergeren zich behoorlijk aan hardrijders

Uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat Groningers zich in hun eigen buurt flink ergeren aan bestuurders die te hard rijden. Bijna een kwart (23 procent) van de ondervraagden gaf aan last te hebben van hardrijders in hun buurt. Daarmee ergeren Groningers zich meer dan het landelijk gemiddelde.

In de Veiligheidsmonitor worden allerlei vragen gesteld over de veiligheid in de buurt. Zo is ook gevraagd naar parkeerproblemen en agressief gedrag in het verkeer. Iets minder dan twaalf procent van de Groningers vindt parkeerproblemen bij huis een ergernis. Dat komt dan bijvoorbeeld door drukte of doordat andere auto’s fout geparkeerd staan. Het landelijk gemiddelde ligt bij dit punt op ruim zestien procent, dus hier scoort Groningen lager. Vijf procent van de Groningers ergert zich aan agressief gedrag in het verkeer. Dat is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat stedelingen meer verkeersoverlast in de buurt ervaren dan mensen op het platteland. Het gaat dan vooral om agressief verkeersgedrag en parkeerproblemen. Overlast van te hard rijden in de buurt verschilt niet tot nauwelijks tussen stad en platteland.

De verkeersveiligheidspartners in Groningen willen graag samen met bewoners kijken naar wat zij kunnen doen aan ergernissen als te hard rijden en agressief rijgedrag in de buurt.