Halvering verkeersongevallen door coronacrisis

Het aantal verkeersongelukken in Nederland is door de coronacrisis met de helft gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van STAR, een samenwerking tussen de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeersbureau VIA. Ook de tijden waarop de meeste ongelukken gebeuren, verschuiven ten opzichte van vorig jaar.

In de week van 9 tot en met 15 maart  verminderde het aantal verkeersongevallen al met zo’n 10 procent. Een week later, de week waarin de verscherpte maatregelen rondom corona werden ingevoerd, vonden er nog slechts 857 door de politie geregistreerde verkeersongevallen plaats. Een afname van circa vijftig procent; vorig jaar werden in dezelfde periode nog 1.735 ongelukken geregistreerd. De uiteindelijke cijfers kunnen nog wel wijzigen, omdat het aantal ingediende schademeldingen bij verzekeraars nog niet verwerkt is.

Rustig op de weg

Dat het massaal thuiswerken, het sluiten van scholen en kinderdagverblijven, horecagelegenheden en sportclubs tot een sterke daling van het aantal verkeersbewegingen leidt, is evident. Het is een stuk rustiger op de weg. “Die daling was wel een beetje te verwachten”, zegt VIA-directeur Giedo Donkers. “Het totale verkeer neemt af, dan is het logisch dat ook aantal ongevallen afneemt. En als er minder verkeer op de weg is, kunnen er bovendien minder conflictsituaties ontstaan.”

Verschuiving van de spits

Ook keek VIA naar het verloop van het aantal verkeersongevallen per uur. Zoals te verwachten pieken de cijfers minder sterk dan in dezelfde periode vorig jaar, maar ze pieken ook op andere momenten. Zo verschuift de piek van de ochtendspits naar 11.00 uur en de avondspits is zichtbaar tussen 14.00 en 15.00 uur.

Toekomstperspectief

De cijfers bieden waardevolle inzichten, ook voor de periode na de coronacrisis. “Nimmer werd thuiswerken zo groot uitgerold”, zegt woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. “Dat dit een gunstige uitwerking heeft op de mobiliteit en de verlaging van het aantal verkeersslachtoffers is evident. Wanneer we uit deze crisis leren dat massaal thuiswerken goed is voor de verkeersveiligheid en ook nog een keer tijdwinst oplevert, dan moeten we daar meer mee.” Lees hier meer.

Photo by Shyam on Unsplash