Hoogste aantal verkeersdoden in vijf jaar in Groningen

In 2020 zijn er 27 mensen omgekomen in het verkeer in de provincie Groningen. Dat is het hoogste aantal in vijf jaar tijd. Dit blijkt uit de nieuwste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Twaalf overledenen waren automobilisten, zes waren fietsers. 

In totaal vielen er vorig jaar 610 dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland. Dat was een daling ten opzichte van 2019. In Groningen was eerder ook een daling te zien: tussen 2017 en 2019 was het aantal verkeersdoden afgenomen.

In zowel Groningen als heel Nederland is geen duidelijke dalende of stijgende trend te zien. Wel schommelt het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Groningen meer, wat komt doordat het aantal hier klein is ten opzichte van het hele land. 

Fietsers

Landelijk vielen de meeste dodelijke verkeersslachtoffers onder fietsers. Dit waren er 229 in totaal, het hoogste aantal in 25 jaar. 

Vorige week bleek uit een rapport van de politie, het Verbod van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau Via, dat tijdens de lockdowns de kans groter was om slachtoffer van een ongeval te worden. 

Kwetsbaarder

Hoewel er minder autoverkeer is, dalen de slachtoffercijfers van onder meer fietsers en voetgangers weinig, volgens het rapport. Als verklaring wordt genoemd dat auto's harder rijden, vooral op wegen met veel minder verkeer. Dat betekent dat voetgangers en fietsers kwetsbaarder zijn geworden.

In het rapport wordt daarom aanbevolen om extra aandacht aan veiligheid voor deze verkeersdeelnemers te besteden. Juist omdat langzaam verkeer wordt gepromoot om steden bereikbaar en leefbaar te houden door autoverkeer te weren. Wanneer als gevolg daarvan de wegen leger worden, geeft dit aan gemotoriseerd verkeer de ruimte om harder te rijden, wat de situatie onveiliger maakt. 

Bron en foto: RTV Noord