Inloopbijeenkomst werkzaamheden N360 op 14 juli in Ten Boer

De provincie Groningen organiseert een inloopbijeenkomst over de maatregelen die deze zomer aan de N360 worden genomen. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 juli van 17.00 tot 20.00 uur in 't Buurhoes, Gaykingaweg 17 in Ten Boer. Aannemer Fuhler Wegenbouw voert de werkzaamheden in opdracht van de provincie uit. Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de provincie en de aannemer aanwezig om uitleg te geven over hinder en omleidingsroutes.

De werkzaamheden vallen in de tweede fase van de maatregelen aan de N360. Vorig jaar vonden werkzaamheden plaats aan weggedeelten in Groningen. Nu wordt de weg op vier punten aangepakt: bij het kruispunt met de Dorpsweg (Garmerwolde), bij de fietsoversteek bij de Bovenrijgerweg, bij de bebouwde kom van Ten Boer en bij het kruispunt met de Wirdumerweg (Wirdum).

Fasen

De werkzaamheden vinden plaats in de vakantieperiode tussen 15 juli en 28 augustus en worden in fasen uitgevoerd. Daarbij wordt de N360 een periode volledig gestremd. Doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid.

Maatregelen N360

Met de maatregelen aan de N360 wil de provincie Groningen de verkeersveiligheid, de doorstroming, het openbaar vervoer en de leefbaarheid van de N360 tussen de stad Groningen en Appingedam verbeteren. Er worden op vijftien verschillende locaties maatregelen uitgevoerd.