Meester De Rook geeft les op de Nassauschool

Leerlingen groep 7 aan de slag met lesbrief Tegelijk Groen

De kinderen van de Nassauschool kregen op vrijdag 17 november les over de verkeersregels op ‘alle fietsers tegelijk groen’ kruispunten. Samen met meester Klaas Reitsma gaf wethouder Paul de Rook les over de afspraken die op deze kruispunten gelden. De lesbrief is een initiatief van VerkeerswijzerGroningen, een samenwerkingsverband van de gemeenten en de provincie om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Groningen kent sinds 1989 ‘alle fietsers tegelijk groen’ kruispunten, op dit moment zijn het er 29. Hier steken fietsers gelijktijdig over. De kruispunten zijn ingevoerd om fietsers veilig en efficiënt te kunnen laten oversteken en dode hoek ongevallen te voorkomen. Vanuit basisscholen kreeg VerkeerswijzerGroningen het signaal dat leerlingen deze kruispunten als verwarrend ervaren. VerkeerswijzerGroningen heeft daarom een lesbrief laten ontwikkelen voor leerlingen van groep 7 en 8.

Lesbrief Tegelijk Groen

De lesbrief bestaat uit vijf lessen. Twee binnenlessen, twee buitenlessen en een creatieve les. Na een verkenning van de schoolroute op de computer en de theorie rond deze kruispunten kunnen leerlingen zelf een kruispunt nabootsen op het schoolplein. De tweede buitenles staat in het teken van het bezoek aan een ‘tegelijk groen’ kruispunt. Met de slotopdracht kunnen leerlingen het geleerde presenteren aan andere leerlingen. De gemeente Groningen heeft een filmpje over deze kruispunten laten ontwikkelen dat ook in de lesbrief voorkomt.

Myrthe (10) uit groep 7: “Ik heb geleerd dat als de stoplichten het doen, je niet naar de haaientanden moet kijken. Tips voor als je zelf over zo'n kruispunt gaat: goed opletten en oogcontact maken, zodat de ander jou ook ziet.”

De lesbrief en bijbehorende handleiding voor de leerkracht zijn hier te downloaden