Motorplatform lanceert campagne ‘Graag Gezien!’

Op 17 maart is de landelijke zichtbaarheidscampagne voor motorrijders van start gegaan. De campagne ‘Graag Gezien!’ van het Motorplatform legt de nadruk op zien en gezien worden. Automobilisten kijken vaak alleen naar andere auto’s, waardoor zij de overige verkeersdeelnemers zoals motorrijders over het hoofd zien. Motorrijders moeten dus extra goed opletten.

De campagne is een van de toezeggingen uit het Actieplan Verbetering Verkeersveiligheid Motorrijders van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Aandacht voor verbetering van de verkeersveiligheid van motorrijders is belangrijk. Wanneer weggebruikers zich meer bewust zijn van de aanwezigheid van motorrijders in het verkeer, heeft dit een positief effect op het verminderen van verkeersongevallen. Met de campagne ‘Graag Gezien!’ wil het Motorplatform tips geven aan automobilisten en motorrijders over zichtbaarheid. Daarmee kunnen automobilisten en motorrijders hun eigen en elkaars veiligheid verbeteren. Als tips voor motorrijders noemt het Motorplatform: kies een goede plaats op de weg, anticipeer op het rijgedrag van andere weggebruikers, kijk altijd twee keer, voer dimlicht (ook overdag) en draag contrasterende kleiding (ten opzichte van je omgeving). Automobilisten moeten vooral letten op de volgende dingen: anticipeer op de aanwezigheid van motorrijders, kijk altijd twee keer, kijk goed en regelmatig in de binnen- en buitenspiegel.

De campagne wordt gedragen door een web-commercial die te vinden is op de website van Motorplatform (opent in nieuw tabblad). Verder wordt de campagne ondersteund met een radio- en Facebookcampagne.