Nederlandse jongere uitgebrommerd

Het aantal bromfietsen onder jongeren neemt de laatste jaren af. Daarmee lijkt de Nederlandse jongere uitgebrommerd. Uit onderzoek van het Centraal Bureau vor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2010 jongeren onder de 20 jaar samen bijna 100 duizend bromfietsen hadden, terwijl dat nu nog maar 40 duizend zijn. Dat is 63 procent minder dan in 2010. Bij 50-plussers daarentegen is het aantal bromfietsen wel toegenomen. Hierdoor stijgt het totaal aantal bromfietsen in Nederland naar 1,1 miljoen.  

Waarschijnlijk gaan steeds minder jongeren voor hun bromfietsrijbewijs, omdat het met de invoering van het praktijkexamen in 2010 minder eenvoudig is om een bromfietsrijbewijs te halen. Voor 2010 was een theorie-examen genoeg om op een bromfiets te stappen. Daarnaast is het mogelijk om op jongere leeftijd een autorijbewijs te halen, waardoor jongeren het bromfietsrijbewijs laten zitten.

Bromfietsbezit 50-plussers in de lift

In tegenstelling tot de jongeren bezitten 50-plussers juist vaker een bromfiets dan de 50-plussers van vijf jaar geleden. Het bromfietsbezit onder deze groep is sinds 2010 met 32 procent gestegen naar 465 duizend bromfietsen op 1 januari 2015. Deze stijging komt volgens het CBS voor een groot gedeelte door de bevolkingsgroei in Nederland.