Nieuw verkeersmodel in de gemeente Groningen

Naar welke verschillende plekken reizen mensen eigenlijk? En welke combinaties van vervoersmiddelen zijn er allemaal mogelijk? Deze vragen wil de gemeente Groningen beantwoorden met een nieuw verkeersmodel dat door Sweco en 4Cast wordt ontwikkeld. Dit model geeft een beter beeld van de verkeersintensiteit, door de focus te leggen op ketenverplaatsing van reizigers. Zo hopen ze goed te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen als Mobility as a Service (MaaS) en zelfrijdende auto’s.

Huidige verkeersmodellen zijn voor veel gemeenten niet meer toereikend, legt Van der Hoeven (projectmanager bij Sweco) uit. Door onderzoek alleen te richten op losse ritten, ontstaat er een onvolledig beeld. Daarom is het volgens hem zinvoller om naar ketenverplaatsing te kijken. Veel mensen gaan bijvoorbeeld voor het werk eerst langs de kinderopvang. Daarnaast stopt het openbaar vervoer niet altijd voor het huis of werk, waardoor er meerdere vervoersmiddelen na elkaar worden gebruikt.

Gericht op de toekomst

Door de sterke groei van de stad Groningen en de verwachte krimp in de regio zal de druk op de verkeers- en vervoerssysteem toenemen. Het nieuwe verkeersmodel helpt om te anticiperen op de toekomst. Het model moet namelijk de effecten van aanpassingen in bijvoorbeeld de infrastructuur, de ruimtelijke ordening en het openbaar vervoer doorrekenen. Daarnaast moet het model ook de potentie van P+R en transferia bepalen en reistijdenanalyses maken.

Meer weten?

Het nieuwe verkeersmodel voor Groningen moet in het najaar van 2020 gereed zijn. Wil je meer weten over de aanpak van het model? Klik dan hier.