Niezijl beloond met Buurtlabel Veilig Verkeer

Op maandag 18 juli reikte wethouder Nederveen van de gemeente Zuidhorn het Buurtlabel Veilig Verkeer uit aan de verkeerswerkgroep in Niezijl. De verkeerswerkgroep Niezijl kreeg het label, omdat zij de afgelopen periode bij medebewoners aandacht vroeg voor de krappe bocht in de kruising Hoofdstraat – Hogedijk. Daarnaast zette het project zich ook in voor de gereden snelheden in het dorp. Het begin van de spelweek, op 18 juli, werd aangegrepen om het Buurtlabel Veilig Verkeer uit te reiken aan de werkgroep. Tegelijkertijd waren er die week verschillende acties waarmee aandacht werd gevraagd voor de verkeersveiligheid in het dorp.  

Tijdens de spelweek controleerden kinderen bestuurders in het verkeer op hun snelheid. Ze hielden samen met een wijkagent hardrijders staande. Vervolgens mochten de kinderen de hardrijders aanspreken op hun rijgedrag en benadrukken dat dat heel gevaarlijk is. Verder kregen alle dorpsbewoners een 30km/u sticker om op hun vuilcontainer te plakken. Tot slot werden bewoners gevraagd een overeenkomst te ondertekenen waarin ze beloofden de maximumsnelheid in Niezijl voortaan niet meer te overtreden.

Buurtlabel Veilig Verkeer

Het Buurtlabel is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland om verkeersveiligheid in buurten te stimuleren. Bewonersgroepen die structureel werken aan de verkeersveiligheid in de buurt, wijk of dorp komen in aanmerking voor het label. De toekenning van het label betekent niet dat een buurt 100 procent verkeersveilig is, maar dat buurtbewoners en andere organisaties de handen ineen hebben geslagen om de buurt zo verkeersveilig mogelijk te maken. De bewonersgroep heeft de intentie om gedurende een periode van drie jaar minimaal één keer per jaar een buurtactie te organiseren. Hiermee wordt een duurzame verkeersveilige buurt beoogd. Het Buurtlabel in Niezijl is de eerste die werd uitgereikt in de gemeente Zuidhorn.