OBS de Beijumkorf in Groningen ontvangt verkeersveiligheidslabel

OBS de Beijumkorf in Groningen kreeg op woensdag 25 september het Gronings Verkeersveiligheidslabel uitgereikt. Wethouder Philip Broeksma van de gemeente Groningen reikte het labelcertificaat  en het labelschild uit aan schooldirecteur Germ Strampel. De mascotte van het verkeersveiligheidslabel Seef de Zebra kwam al steppend het plein op en ging de klassen rond met een traktatie voor de leerlingen.

Kwaliteitskeurmerk

Het Gronings Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk dat wordt toegekend aan scholen die zich sterk maken voor verkeersveiligheid in en om de school. Een school met dit label heeft aandacht voor de verkeersveiligheid rondom school en de school-thuisroutes. Daarnaast organiseren deze scholen verkeerseducatie-activiteiten en wordt er gewerkt met een actuele lesmethode. In de provincie Groningen zijn er 70 scholen in bezit van het verkeersveiligheidslabel.

Verkeerswijzer Groningen

Het label wordt uitgereikt onder de verantwoordelijkheid van Verkeerswijzer Groningen. Dit is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Verkeerswijzer Groningen vindt het belangrijk dat scholen het label halen en stimuleert en motiveert scholen om mee te doen.