Onveiligheidsgevoelens bij wegwerkzaamheden door gedrag medeweggebruikers

Veel weggebruikers voelen zich onveilig bij wegwerkzaamheden door het gedrag van medeweggebruikers. Dat blijkt uit de zesde peiling van het publiekspanel Rijkswegen Noord, die in juli 2018 gehouden is onder gebruikers van de noordelijke rijkswegen. Andere weggebruikers rijden met een te hoge snelheid, bumperkleven of vertonen onzeker rijgedrag. Uit de peiling blijkt ook dat vrijwel alle weggebruikers het belangrijk vinden dat overheden aandacht vragen voor veiligheid bij wegwerkzaamheden.

In het publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland kunnen weggebruikers meedenken over de rijkswegen in Noord-Nederland. In juli namen 466 respondenten deel aan de zesde peiling. De vragen gingen deze keer over de veiligheid bij wegwerkzaamheden, de snelheid op de N31/N33 en over het gebruik van navigatie.

Samen wegwerken

In de enquête zijn ook vragen gesteld om te achterhalen hoe weggebruikers overgehaald kunnen worden om zich aan de snelheid te houden bij wegwerkzaamheden. Daaruit blijkt dat de weggebruikers vooral aangemoedigd worden om zich aan de snelheid te houden als ze verhalen horen of lezen over de ervaringen van wegwerkers en/of wegwerkers bezig zien langs de weg. Daarnaast geven mensen aan dat ze wel eens onzeker worden bij wegwerkzaamheden door onduidelijkheid over de te rijden route, onduidelijke borden of doordat er borden staan terwijl er niet zichtbaar gewerkt wordt.

Dat veiligheid bij wegwerkzaamheden extra aandacht moet krijgen, vinden ook de gezamenlijke overheden en wegbeheerders van Noord-Nederland. Daarom hebben zij de campagne Samen wegwerken opgezet. Die campagne roept zowel weggebruikers als wegwerkers op om aandacht te geven voor veiligheid bij wegwerkzaamheden. Dit najaar krijgt de campagne een extra impuls. De resultaten uit de vragenlijst worden gebruikt bij de doorontwikkeling van de campagne.

10 tips om veilig aan de weg te werken

Werk jij aan de weg? En heb jij ook het lef? Samen werken we veilig en vlot! Waarom? Het geeft een goed gevoel en zo zorgen we goed voor elkaars veiligheid. En, we maken weggebruikers er ook nog eens blij mee. Mooi toch? Met de tien tips in de animatie onderaan dit bericht zorg je er als wegwerker voor dat je veilig aan de weg werkt.

Samen wegwerken

Kijk voor meer informatie over Samen wegwerken op www.samenwegwerken.nl of www.facebook.com/samenwegwerken.