Oogsttijd: veel landbouwverkeer op de weg de komende tijd

De oogsttijd komt er weer aan en dus is er de komende weken meer landbouwverkeer op de weg. Niet alle weggebruikers zijn daarop voorbereid. Er is soms net genoeg ruimte om elkaar te passeren. Bovendien kan er modder op de weg komen als landbouwvoertuigen van het land de weg op rijden. Dat kan bij regen gladheid op de weg veroorzaken. Alle reden om voorzichtig te zijn. Daarom geven Verkeerswijzer Groningen en de politie voorlichting over landbouwverkeer.

Groningen is een echte landbouwprovincie. De komende weken is er tijdens de oogst veel landbouwverkeer op de weg. Landbouwvoertuigen nemen soms veel ruimte in op de weg, waardoor de rest van het verkeer minder goed kan doorrijden. Ook voelen vooral jonge fietsers zich onveilig door grote landbouwvoertuigen op de weg. Daarom vragen Verkeerswijzer Groningen en de politie landbouwverkeer en de andere weggebruikers om de komende periode begrip voor elkaar te hebben en rekening met elkaar te houden.

Modder op de weg

Als er in de oogsttijd extra landbouwverkeer op de weg is, is er ook meer kans op modder op de weg. Door regen kan de weg spiegelglad worden, waardoor er  kans op slipgevaar ontstaat. Weggebruikers worden hierop gewezen door borden langs de weg, advertenties en een spotje op Radio Noord. Boeren en loonwerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het schoon houden van de weg. Voor hen is er de folder ‘Modder op de weg’ (zie rechts bij Bijlagen). Daarin staat wat ze moeten doen als er modder op de weg ligt. Lees hier meer over de campagne Modder op de weg.

Voorlichting over landbouwverkeer

Met een speciale brochure wijzen Verkeerswijzer Groningen en de politie landbouwers nog eens op de regels over landbouwvoertuigen in het verkeer.  De politie deelt de brochure uit bij controles en de brancheorganisaties verspreiden de brochure onder hun leden. Voor bestuurders van landbouwvoertuigen worden rijvaardigheidstrainingen georganiseerd. Zo  kunnen ze in de praktijk ervaren hoe ze hun landbouwvoertuig onder glibberige omstandigheden het beste onder controle kunnen houden.

Kennismaken met landbouwverkeer

Tot slot stimuleert Verkeerswijzer Groningen verschillende initiatieven om inwoners  van de provincie meer bekend te maken met landbouwverkeer, om zo te proberen meer begrip te kweken voor de bestuurders van de grote voertuigen. Zo worden er open dagen georganiseerd bij  boerenbedrijven. Dit jaar vond de eerste open dag plaats bij akkerbouwbedrijf Gaaikema in Houwerzijl. Voor scholen zijn er speciale lessen over landbouwverkeer.