Overeenstemming over verkeersmaatregelen in Winsum

De provincie Groningen en de gemeente Winsum zijn het eens geworden over de financiering voor een groot aantal infrastructurele projecten in de gemeente Winsum. Zo wordt de provinciale weg N361 tussen Winsum en Groningen verbeterd en er wordt een Fietsroute Plus aangelegd. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Winsum moeten nog wel instemmen met de financiering van de plannen.

De provinciale weg N361 tussen Groningen en Lauwersoog is een van de onveiligste provinciale wegen in Groningen. De weg loopt door een aantal dorpen, waardoor problemen ontstaan met de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Ook voldoet de N361 op een aantal plekken niet aan de gestelde eisen voor dit type weg. Die eisen hebben bijvoorbeeld te maken met herkenbaarheid en hoeveelheid aansluitingen. Met de gemaakte plannen krijgt de N361 tussen Groningen en Winsum een nieuwe, herkenbare weginrichting met overzichtelijke kruispunten en oversteken. Zo moet de weg veiliger worden en kan het verkeer beter doorstromen. Fietsers tussen Winsum en Groningen kunnen straks gebruik maken van een Fietsroute Plus: een extra breed en comfortabel fietspad.

Verbindingswegen

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar een nieuwe aansluiting van de N361 op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug. Dit onderzoek wordt eind 2015 afgerond. Tevens komt net boven Winsum een nieuwe verbindingsweg met de Onderdendamsterweg, ten oosten van het dorp. Door deze verbinding rijdt het (vracht)verkeer vanaf het noorden richting Onderdendam niet meer door Winsum zelf heen. In 2016 wordt begonnen met de planvorming voor deze nieuwe verbindingsweg.

Spoorwegovergangen Winsum

ProRail en de gemeente Winsum hebben samen plannen gemaakt om 17 van de 23 spoorwegovergangen in de gemeente veiliger te maken. De provincie Groningen en de gemeente Winsum hebben afgesproken om samen de helft van de kosten hiervoor te betalen.