Verkeerswijzer Groningen heeft een brochure laten ontwikkelen voor nieuwkomers in Nederland, met daarin de belangrijkste Nederlandse verkeersregels voor voetgangers en fietsers. Op vrijdag 12 februari heeft gedeputeerde van Verkeer en Vervoer Fleur Gräper samen met de unitmanager Noord van het COA Henk Wolthof de eerste brochures uitgereikt tijdens een verkeersles op het asielzoekerscentrum in Onnen.

Mensen die nieuw zijn in ons land, zijn meestal niet op de hoogte van onze verkeersregels. Ook krijgt een deel van hen te maken met voor hen onbekende verkeerssituaties. Daardoor weten sommigen bijvoorbeeld niet dat zij niet mogen lopen en fietsen op een auto(snel)weg. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren, heeft Verkeerswijzer Groningen de brochure ‘Verkeer in Nederland. Veilig lopen en fietsen’ ontwikkeld. Hierin staan de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers in ons land. De regels worden voornamelijk aan de hand van illustraties uitgelegd, zodat mensen van verschillende achtergronden de uitleg kunnen ‘lezen’. Daarnaast is de begeleidende tekst in vijf talen opgenomen: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya (de taal die in Eritrea wordt gesproken). Verkeerswijzer Groningen verspreidt in samenwerking met het COA in totaal 50.000 exemplaren van de brochure over ongeveer zeventig opvanglocaties in Nederland.

Aanvragen brochure

Personen, bedrijven en organisaties die interesse hebben in of vragen hebben over de brochure kunnen daarover contact opnemen met het secretariaat van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen via [email protected]. Rechts op deze webpagina kan een digitale versie van de brochure worden gedownload.

Foto (Alex Wiersma): Gedeputeerde Fleur Gräper reikt eerste brochure uit aan deelnemer verkeersles.

RTV Noord deed meteen verslag van de verkeersles en de uitreiking van de brochure. Kijk hier: 

Nieuws item RTV Noord