Reclamezuilen langs de weg: gevaarlijk?

De Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS) vindt dat reclamezuilen langs snelwegen en provinciale wegen moeten worden verboden. Volgens hen vormen deze een te grote afleiding voor de weggebruikers. Veilig Verkeer Nederland sluit zich hierbij aan en noemt de reclamezuilen ‘onwenselijk’.

Helaas gebeuren er regelmatig ongelukken op de weg als gevolg van afleiding. Het gebruik van de smartphone achter het stuur is daarom al verboden. Maar niet alleen telefoons zorgen voor afleiding.
Zou er dan ook een verbod moet komen op andere zaken die zorgen voor afleiding? Volgens de VVS wel: zij geven aan dat vooral digitale schermen, waarop meerdere boodschappen te zien zijn en dus telkens verspringen, bestuurders enorm afleiden. Daarom willen ze dat Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies geen vergunningen meer afgeven voor de zuilen langs de weg.

Richtlijnen

Of de reclamezuilen daadwerkelijk tot gevaarlijke gevolgen leiden, is nog onduidelijk. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat er richtlijnen zijn voor het gebruik van reclamezuilen langs de weg, om zo de afleiding voor weggebruikers te minimaliseren. Zo zijn bewegende beelden binnen dezelfde boodschap verboden en moeten de reclamezuilen altijd op minimaal dertien meter van de rechterrijstrook worden geplaatst. Dit laatste is ook nodig om obstakels in de berm te voorkomen.