Regionale aanpak van vrachtverkeer in Haren

De gemeente Haren gaat samenwerken met onder andere de gemeente Tynaarlo en Hoogezand-Sappemeer om de overlast van vrachtverkeer in de regio aan te pakken. Een eerdere maatregel, waarbij in bepaalde zones een vrachtwagenverbod zou komen, is opgeschort. De gemeenten zijn gezamenlijk tot een alternatief maatregelenpakket gekomen waarmee misschien het vrachtwagenverbod uit kan blijven. 

Wethouder Paula Lambeck is blij met de regionale aanpak: “We kunnen samen iets doen, in plaats van de problematiek naar elkaar te schuiven.”

Maatregelen

De eerste maatregelen zijn al van kracht. Zo hebben de gemeenten een nulmeting gedaan die ze als startpunt gebruiken. Daarnaast is de ‘truckspotting’ van start gegaan. Daarmee stellen de gemeenten vast hoeveel vrachtwagens en bedrijven gebruik maken van bepaalde routes. Die bedrijven worden vervolgens aangesproken en verzocht om alternatieve routes te gebruiken. Behalve benadering van betrokken vervoersbedrijven plaatsen de gemeenten ook borden langs snelwegen. Die moeten doorgaand vrachtverkeer door Haren en Glimmen zoveel mogelijk voorkomen.

“We willen eerst kijken of deze maatregelen voldoende effect hebben. Daarom hebben we besloten om het verbod op te schorten”, stelt Lambeck. “Later voeren we opnieuw meting uit op de knelpunten waar nu overlast is. Het heeft niet zoveel zin om te meten waar net maatregelen zijn ingevoerd.” Die meting is over twee jaar, aldus Lambeck.