‘Rijbewijs onder begeleiding’ 17-jarigen definitief ingevoerd

Met het experiment 2toDrive kunnen jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen en onder begeleiding rijden tot ze 18 zijn. Het experiment loopt sinds november 2011 duurt tot en met oktober 2017. Daarna wordt het begeleid rijden definitief ingevoerd. Het is echter niet overtuigend vast te stellen of 2toDrive beter of slechter is voor de verkeersveiligheid.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het experiment. De SWOV vroeg een kleine 100.000 jongeren die minstens een half jaar hun rijbewijs hadden een vragenlijst in te vullen. Een derde heeft dat gedaan. Hen werd onder andere gevraagd of ze betrokken waren geweest bij een verkeersongeval en of ze bekeurd waren. Het ongevalsrisico per kilometer onder de 2toDrivers die de vragenlijst invulden is 26 procent lager dan voor de bestuurders die niet meededen aan 2toDrive.

De SWOV kan niet uitsluiten dat dit verschil in risico tussen regulier opgeleide bestuurders en 2toDrivebestuurders op toeval berust. Ook is het niet bij voorbaat uit te sluiten dat vooral de ‘veiligere’ of juist de onveiligere jongeren met het onderzoek hebben meegedaan. Het gevonden effect zou dan wel eens een onderschatting of juist een overschatting kunnen zijn.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 18% van de 2toDrivers wel eens zonder begeleider heeft gereden tijdens de begeleidrijdenfase. Daarvan zei de meerderheid wel dat zij dat ‘vrijwel nooit’ deden. Van de jongeren die niet hebben meegedaan aan 2toDrive gaf 48% aan wel eens zonder rijinstructeur te hebben gereden voordat zij een rijbewijs hadden. Beide groepen deden dit vooral op privéterrein of op bos- en landweggetjes.

Volgens minister Schultz blijkt uit de evaluatie dat jonge automobilisten het begeleid rijden serieus nemen en zo alvast veel belangrijke rijervaring opdoen.