Rijdt u ook vaak net iets te hard door de buurt?

Veel automobilisten rijden binnen de bebouwde kom vaak net iets harder dan is toegestaan. Dat lijkt misschien onschuldig, maar het kan grote gevolgen hebben. Om automobilisten daar op te wijzen is op 14 maart de landelijke campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ gestart. De campagne benadrukt dat het goed is om af en toe je snelheid te checken op de snelheidsmeter. Want, zo blijkt: automobilisten rijden vaak ongemerkt iets te hard.

Vaak hebben automobilisten niet door dat zij te hard rijden. Het gebeurt onbewust, omdat ze geen idee hebben hoe hard ze eigenlijk gaan of bijvoorbeeld doordat ze gewoon met het verkeer ‘meerijden’. Binnen de bebouwde kom rijdt men vaak ongeveer 10 tot 15 km per uur te hard. Dat lijkt misschien niet heel veel, maar juist die kleine verschillen in snelheid kunnen het negatieve verschil maken. Tien kilometer per uur te hard rijden zorgt bijvoorbeeld al voor een langere remweg van zeven meter. Snelheidsovertredingen van 10 tot 15 km per uur kosten binnen de bebouwde kom jaarlijks ongeveer tien voetgangers en fietsers het leven. Als alle automobilisten zich aan de maximumsnelheid zouden houden, vielen er 25 tot 30% minder letselslachtoffers. Reden genoeg dus om af en toe je snelheid te checken en je aan de maximum toegestane snelheid te houden.

Landelijke campagne

Vanaf 14 maart is de boodschap landelijk te zien. De Groningse overheden vinden de campagne belangrijk en besteden er daarom ook aandacht aan, onder meer met borden langs de weg en het verspreiden van posters. Meer informatie over de campagne vindt u op de landelijke website www.daarkunjemeethuiskomen.nl/houjeaandesnelheidslimiet.